Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 50/TTg-ĐMDN phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 50/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 07/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/TTg-ĐMDN
Về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012 - 2015

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (công văn số 4996/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2012); ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 17269/BTC-TCDN ngày 12 tháng 12 năm 2012), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 10278/BKHĐT-PTDN ngày 11 tháng 12 năm 2012), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 4568/LĐTBXH-LĐTL ngày 05 tháng 12 năm 2012) về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012 - 2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi.

2. Thực hiện cổ phần hoá:

a) Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý Xây dựng cầu đường bộ.

b) Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sách và Thiết bị trường học;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đăng kiểm xe cơ giới.

3. Việc sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp sẽ được thực hiện sau khi tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông có trách nhiệm thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp trên theo quy định hiện hành; thực hiện việc thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hoá không thuộc diện Nhà nước cần giữ cổ phần chi phối; chuyển phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không thuộc diện Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông cần giữ quyền quản lý về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Vũ Văn Ninh;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, V.III, KTN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).N 27

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 50/TTg-ĐMDN phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.447

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159