Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 495/TTg-ĐMDN điều chỉnh phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 495/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 23/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 495/TTg-ĐMDN
V/v điều chỉnh phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tỉnh Quảng Bình

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (Tờ trình số 113/UBND ngày 19 tháng 01 năm 2010 và công văn số 447/UBND ngày 05 tháng 03 năm 2010) về việc điều chỉnh phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2010, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giữ nguyên là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (3 đơn vị):

- Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình;

- Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình;

- Công ty Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.

2. Chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (4 đơn vị):

- Công ty Lâm nghiệp Bắc Quảng Bình;

- Công ty Cao su Việt Trung;

- Công ty Lệ Ninh;

- Công ty Lâm công nghiệp Long Đại.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nghiên cứu về mục tiêu đạt được của việc cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước Quảng Bình và hiệu quả thực tế của đổi mới quản trị doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa; nếu thấy không đạt được mục tiêu đề ra thì có thể thỏa thuận với các nhà đầu tư đã trúng thầu mua cổ phần của Công ty về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép duy trì Công ty là doanh nghiệp Nhà nước giữ 100% vốn Điều lệ và cổ phần hóa vào một thời điểm thích hợp./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Lao động -Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 495/TTg-ĐMDN điều chỉnh phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.125
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162