Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4939/TCHQ-TXNK năm 2013 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4939/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 23/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4939/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế GTGT đối với DNCX thực hiện quyền NK

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Thuế.

Tổng cục Hải quan nhận được phiếu chuyển số 262/PC-TCT ngày 11/4/2013 của Tổng cục Thuế về việc chuyển hồ sơ công văn số 01 ngày 07/11/2012 của Công ty TNHH Advanex để Tổng cục Hải quan xem xét, hướng dẫn thủ tục hoàn thuế GTGT đối với DNCX thực hiện quyền nhập khẩu hàng hóa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 19/8/2013, Lãnh đạo Bộ đã chủ trì cuộc họp xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với DNCX thực hiện quyền nhập khẩu hàng hóa. Tại cuộc họp, Lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo:

- Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm hướng dẫn về thủ tục hải quan và chính sách thuế khi DNCX thực hiện quyền nhập khẩu hàng hóa tại khâu nhập khẩu, đồng thời đưa nội dung này vào dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 194/2010/TT-BTC .

- Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm hướng dẫn DNCX hạch toán, sử dụng hóa đơn và thủ tục kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT khi thực hiện quyền nhập khẩu hàng hóa.

Do hồ sơ của Công ty TNHH Advanex có vướng mắc trong việc kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT vì vậy Tổng cục Hải quan chuyển công văn nêu trên của Công ty TNHH Advanex để Tổng cục Thuế xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4939/TCHQ-TXNK năm 2013 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.308

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175