Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 493/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH một thành viên Forval Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 493/BKHĐT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Đỗ Nhất Hoàng
Ngày ban hành: 28/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 493/BKHĐT-ĐTNN
V/v: điều chỉnh GCNĐT của Công ty TNHH một thành viên Forval Việt Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 11717/SKHĐT-ĐKĐT ngày 31/12/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và hồ sơ kèm theo về việc điều chỉnh GCNĐT của Công ty TNHH một thành viên Forval Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Ngành nghề và mục tiêu kinh doanh:

- Mục tiêu “dịch vụ phiên dịch” không nằm trong quy định và lộ trình thực hiện cam kết gia nhập WTO của Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam và Nhật Bản đã ký Hiệp định đối tác kinh tế (EPA), trong đó quy định Hiệp định về tự do, xúc tiến và bảo hộ đầu tư ký ngày 14/11/2009 (BIT) là một phần của Hiệp định EPA, mà Hiệp định EPA là một dạng của Hiệp định có tính chất là FTA sẽ được ưu tiên áp dụng nếu có quy định tốt hơn so với cam kết WTO. Theo quy định tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của Hiệp định BIT nêu trên thì các mục tiêu mà doanh nghiệp đề nghị không thuộc lĩnh vực và vấn đề hạn chế đối xử quốc gia. Theo đó, việc nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư mục tiêu nêu trên là được xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Với mục tiêu nêu trên, đề nghị căn cứ ý kiến thẩm tra của Bộ Công Thương về việc đáp ứng các điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

2. Các vấn đề khác của Dự án, đề nghị Quý Sở xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Quý Sở tham khảo và trình UBND thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh;
- Vụ GS&TĐ ĐT;
- Lưu: VT, ĐTNN(M5)

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 493/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH một thành viên Forval Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.941

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123