Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 492/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 góp ý kiến thẩm tra giấy Chứng nhận đầu tư thành lập Công ty TNHH Cape Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 492/BKHĐT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Đỗ Nhất Hoàng
Ngày ban hành: 28/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 492/BKHĐT-ĐTNN
V/v góp ý kiến thẩm tra giấy CNĐT thành lập Công ty TNHH Cape Việt Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 10887/SKHĐT-ĐKĐT ngày 10/12/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và hồ sơ kèm theo về việc góp ý kiến thẩm tra cấp giấy Chứng nhận đầu tư thành lập Công ty TNHH Cape Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Ngành nghề và mục tiêu kinh doanh:

- Mục tiêu “xây dựng và bảo trì bể chứa và bồn chứa; Dịch vụ vệ sinh và các dịch vụ tương tự, cụ thể: dịch vụ làm sạch và khử nhiễm trong các lĩnh vực dầu khí, hóa dầu, công nghiệp nặng, sản xuất và dược phẩm”. Mục tiêu này không nằm trong quy định và lộ trình thực hiện cam kết gia nhập WTO của Việt Nam. Do đó, về nguyên tắc Việt Nam không có nghĩa vụ phải mở cửa thị trường đối với dịch vụ này. Tuy nhiên, lĩnh vực Nhà đầu tư đăng ký thực hiện không thuộc danh mục cấm hoặc hạn chế theo Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

- Mục tiêu: “dịch vụ sơn (CPC 51730); dịch vụ hệ thống giàn giáo (CPC 51160); xây dựng nhà kho và các công trình công nghiệp (CPC 51230); xây dựng đường ống dẫn đường trường, đường (cáp) điện và thông tin liên lạc (CPC 51340); xây dựng đường ống dẫn, cáp nội vùng và công trình liên quan (CPC 51350); dịch vụ lắp đặt hệ thống cách nhiệt và vật liệu chịu lửa (CPC 51650)” là không trái với quy định và lộ trình thực hiện cam kết gia nhập WTO của Việt Nam (Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam trong WTO).

Tuy nhiên, xin lưu ý nhưng nội dung sau:

- Đối với mục tiêu: “dịch vụ sơn (CPC 51730)”, đề nghị bổ sung thêm “ngoại trừ: Dịch vụ sơn mái được phân vào tiểu mục 51530 (dịch vụ lợp mái và chống thấm nước”.

- Đối với mục tiêu: xây dựng nhà kho và các công trình công nghiệp (CPC 5123)”, đề nghị bổ sung thêm: “ngoại trừ: dịch vụ xây dựng đối với một số tiện nghi nhất định phục vụ sản xuất được phân vào tiểu mục 51360”.

- Đối với mục tiêu: “xây dựng đường ống dẫn, đường trường, đường (cáp) điện và thông tin liên lạc (CPC 51340)”; đề nghị bổ sung thêm: “ngoại trừ: Dịch vụ xây dựng đối với các đường ống dẫn khí đốt, ống nước hoặc các đường truyền (cáp) thông tin nội vùng được phân vào tiểu mục 51350”.

- Đối với mục tiêu: xây dựng đường ống dẫn, cáp nội vùng và công trình liên quan (CPC 51350)”, đề nghị bổ sung thêm: “ngoại trừ: Dịch vụ xây dựng đối với các đường ống dẫn đường trường và các đường cáp được phân vào tiểu mục 51340”.

- Đối với mục tiêu: “dịch vụ lắp đặt hệ thống cách nhiệt và vật liệu chịu lửa (CPC 51650)”, đề nghị bổ sung thêm: “ngoại trừ: Dịch vụ chống thấm nước đối với mái nhà được phân vào tiểu mục 51530 (dịch vụ lợp mái và chống thấm nước).

Với mục tiêu nêu trên, đề nghị căn cứ ý kiến thẩm tra của Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng về việc đáp ứng các điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

2. Các vấn đề khác của Dự án, đề nghị Quý Sở xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Quý Sở tham khảo và trình UBND thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP. Hồ Chí Minh;
- Vụ GS&TĐ ĐT;
- Lưu: VT; ĐTNN(M5)

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 492/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 góp ý kiến thẩm tra giấy Chứng nhận đầu tư thành lập Công ty TNHH Cape Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.877

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188