Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4904/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4904/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 19/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4904/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hưng Yên.

Trả lời công văn số 2827/CT-KTT2 ngày 28/9/2015 của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đề nghị hướng dẫn về giá vốn chuyển nhượng của Công ty Cổ phần Huyndai Aluminum ViNa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại tiết a, khoản 2, Điều 14 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính về xác định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn quy định:

a) Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định:

Thu nhập tính thuế

=

Giá chuyển nhượng

-

Giá mua của phần vốn chuyển nhượng

-

Chi phí chuyển nhượng

Trong đó:

- Giá mua của phần vốn chuyển nhượng được xác định đối với từng trường hợp như sau:

+ Nếu là chuyển nhượng vốn góp thành lập doanh nghiệp là giá trị phần vn góp trên cơ sở s sách, hồ sơ, chứng từ kế toán tại thời điểm chuyển nhượng vn và được các bên tham gia đầu tư vn hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh xác nhận, hoặc kết quả kim toán của công ty kim toán độc lập đi với doanh nghiệp 100% vn nước ngoài.

+ Nếu là phần vốn do mua lại thì giá mua là giá trị vốn tại thời điểm mua, Giá mua được xác định căn cứ vào hợp đồng mua lại phần vn góp, chứng từ thanh toán

Trường hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng đồng ngoại tệ (đã được Bộ Tài chính chp thuận) có chuyển nhượng vốn góp bằng ngoại tệ thì giá chuyn nhượng và giá mua của phần vn chuyn nhượng được xác định bằng đồng ngoại tệ; Trường hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng đng Việt Nam có chuyển nhượng vn góp bằng ngoại tệ thì giá chuyn nhượng phải được xác định bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công b tại thời điểm chuyn nhượng”.

- Tại Điều 4 Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 4. Đơn vị tiền tệ trong kế toán

“Đơn vị tiền tệ trong kế toán” là Đồng Việt Nam (Ký hiệu quốc gia là “đ”; Ký hiệu quc tế là “VND”) được dùng đ ghi s kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Trường hợp đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ thì được chọn một loại ngoại tệ do Bộ Tài chính quy định làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính.”

Căn cứ theo các quy định nêu trên và theo báo cáo tại công văn số 476/CT-KT2 ngày 14/2/2015 của Cục thuế thì đơn vị tiền tệ Công ty CP Huyndai Aluminum Vina sử dụng trong hạch toán kế toán là Đồng Việt Nam. Do đó khi phát sinh nghiệp vụ góp vn của các bên bng ngoại tệ thì Công ty phải thực hiện quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá tương ứng tại từng thời điểm góp vốn và giá trị phần vốn góp đã được quy đi ra đng Việt Nam được phản ánh trên sổ sách, hồ sơ, chứng từ kế toán của Công ty CP Huyndai Aluminum Vina được làm căn cứ xác định giá mua của phần vốn chuyển nhượng (khi chuyển nhượng vốn).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hưng Yên được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4904/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.831

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117