Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4882/TCHQ-GSQL năm 2013 về hoạt động kho ngoại quan của Công ty Cổ phần quốc tế Năm Sao do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4882/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 21/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4882/TCHQ-GSQL
V/v hoạt động kho ngoại quan của Công ty CP quốc tế Năm sao

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An

Trả lời công văn số 1456/HQLA-NV ngày 31/7/2013 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc đề nghị cho kho ngoại quan của Công ty Cổ phần quốc tế Năm Sao được tiếp tục hoạt động, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Long An cho kho ngoại quan của Công ty Cổ phần quốc tế Năm Sao được tiếp tục hoạt động thực hiện các dịch vụ đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan theo quy định.

2. Về công tác quản lý hoạt động kho ngoại quan: Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An tổ chức giám sát, quản lý hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan đảm bảo chặt chẽ theo đúng nội dung chỉ đạo tại điểm 3 công văn số 10645/BTC-TCHQ ngày 13/8/2013 của Bộ Tài chính.

3. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Long An rút kinh nghiệm trong việc báo cáo kịp thời đối với hàng hóa đưa vào kho ngoại quan đang tạm dừng hoạt động, để Tổng cục có văn bản chấp nhận hoạt động trở lại theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Long An biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4882/TCHQ-GSQL năm 2013 về hoạt động kho ngoại quan của Công ty Cổ phần quốc tế Năm Sao do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.541

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.24.208