Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4848/TCT-PCCS về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4848/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 21/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4848/TCT-PCCS
V/v Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2006

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội  

Trả lời công văn số 17004/CT/HTr ngày 27/10/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội gửi kèm công văn của Công ty Than nội địa đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Áp dụng Thông tư để xác định nghĩa vụ thuế.

Tại Mục V, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “đối với Hợp đồng nhà thầu, Hợp đồng nhà thầu phụ nước ngoài đã ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì việc xác định phương pháp nộp thuế, xác định số thuế phải nộp, quyết toán thuế được tiếp tục thực hiện như hướng dẫn tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 và Thông tư số 95/1999/TT-BTC ngày 06/8/1999 cho đến khi kết thúc hợp đồng. Trường hợp kể từ ngày 01/01/2005 có việc gia hạn Hợp đồng thầu, Hợp đồng thầu phụ đã ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì việc tính thuế, kê khai và nộp thuế kể từ ngày gia hạn hợp đồng thực hiện như hướng dẫn tại Thông tư này”.

Theo hướng dẫn trên thì trường hợp Công ty Than nội địa ký hợp đồng (hợp đồng kinh tế số 883/HĐ-KTKH-2003/TNĐ ngày 19/5/2003) với nhà thầu nước ngoài (Công ty cơ khí nặng Triều Dương (Trung Quốc)) trước ngày Thông tư số 05/2005/TT-BTC có hiệu lực thì việc xác định phương pháp nộp thuế, xác định số thuế phải nộp, quyết toán thuế được tiếp tục thực hiện như hướng dẫn tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC và Thông tư số 95/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2/ Kê khai, nộp thuế nhà thầu.

Căn cứ Mục II, Phần A Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính quy định: “Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hóa tại cửa khẩu Việt Nam hoặc cửa khẩu nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam theo hợp đồng mua bán thương mại thuần túy” không thuộc đối tượng chịu thuế và Mục I Phần C Thông tư số 169/1998/TT-BTC quy định: “Nhà thầu ký Hợp đồng giao bớt một phần việc cho các nhà thầu phụ Việt Nam thì doanh thu tính thuế của Nhà thầu không bao gồm phần giá trị Hợp đồng do các nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện” theo đó nhà thầu nước ngoài (Công ty cơ khí nặng Triều Dương (Trung Quốc)) ký hợp đồng với Công ty Than nội địa phải nộp thuế cụ thể như sau:

- Nhà thầu nước ngoài cung cấp máy móc, thiết bị theo giá CIF tại cảng Hải Phòng cho Công ty Than nội địa thì giá trị máy móc, thiết bị nhập khẩu này không thuộc diện chịu thuế theo quy định trên.

- Nhà thầu nước ngoài phải nộp thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC đối với giá trị dây chuyền, thiết bị chế tạo tại Việt Nam và giá dịch vụ kỹ thuật thực hiện tại Việt Nam. Trường hợp Nhà thầu nước ngoài giao thầu lại cho nhà thầu phụ Việt Nam thì doanh thu tính thuế của nhà thầu nước ngoài không bao gồm phần giá trị Hợp đồng do nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn Công ty Than nội địa thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Than nội địa;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4848/TCT-PCCS về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.238
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202