Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4794/BKHĐT-PTDN năm 2018 xây dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 4794/BKHĐT-PTDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Vũ Đại Thắng
Ngày ban hành: 13/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4794/BKHĐT-PTDN
V/v xây dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo cho DNNVV năm 2019

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2017, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV, trên cơ sở nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Báo cáo nhu cầu trợ giúp đào tạo cho DNNVV địa phương năm 2019 (số khóa đào tạo, nội dung, địa bàn, số lượng học viên) từ nguồn NSTW (thông qua các Bộ, Hiệp hội).

2. Xây dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo cho DNNVV bố trí từ nguồn NSNN của địa phương năm 2019 theo hướng:

- Tập trung vào nội dung và đối tượng đào tạo theo định hướng ưu tiên của Luật Hỗ trợ DNNVV, gồm đào tạo chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, đào tạo doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đào tạo trực tiếp cho DNNVV trong lĩnh vực sản xuất, chế biến.

- Dự toán kinh phí NSNN hỗ trợ đào tạo cho DNNVV năm 2019 xây dựng căn cứ theo Điều 14 Nghị định 39/2018/NĐ-CP và Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV (theo mẫu tại Phụ lục 3.1, 3.2 Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC).

Báo cáo và Kế hoạch gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Phát triển doanh nghiệp) và Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp) trước ngày 25/7/2018 để tổng hợp chung dự toán kinh phí NSNN trợ giúp đào tạo DNNVV trên phạm vi toàn quốc. (Bản mềm gửi về email: phamhoanghai86@gmail.com, ĐT: 08043231, 08044292).

Rất mong sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục TCDN, Bộ TC (để phối hợp);
- Sở KHĐT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Cục PTDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Đại Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4794/BKHĐT-PTDN năm 2018 xây dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


294

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211