Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4762/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 11/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4762/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

Trả lời công văn số số 1307/CT-TTrT ngày 10/9/2015 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau đ nghị trả lời vướng mc về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm b, khoản 2, Điều 18 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính quy định:

“b) Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau:

b.1) Doanh nghiệp thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nht theo quy định của pháp luật.

b.2) Doanh nghiệp thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyn đi sở hữu (bao gồm cả trường hợp thành lập doanh nghiệp mới nhưng tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh ... vẫn kế thừa của doanh nghiệp cũ đ tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh).

b.3) Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn mới thành lập mà chủ doanh nghiệp là chủ hộ kinh doanh cá th và không có thay đi về ngành nghề kinh doanh trước đây.

b.4) Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty c phần hoặc Hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật là người có s vn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vn góp cao nht trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải th nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải th doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới.”

- Tại điểm c, khoản 2, Điều 18 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

“c) Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư mà dự án đầu tư trong nước có quy mô vn đầu tư dưới mười lăm (15) tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì h sơ đ xác định dự án đu tư là giy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.”

- Tại khoản 1, Điều 42 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định:

1. Nhà đầu tư không phải đăng ký đầu tư đi với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

- Tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định:

STT

Tỉnh

Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hi khó khăn

53

Cà Mau

Toàn bộ các huyện

Thành phố Cà Mau

- Tại khoản 4, Điều 15 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định về thuế suất ưu đãi như sau:

“4. Thuế suất ưu đãi 20% áp dụng trong thời gian 10 năm đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”

- Tại khoản 3, Điều 16 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định về miễn thuế, giảm thuế như sau:

“3. Miễn thuế 2 năm, giảm 50% s thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đi với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”

Căn cứ theo các quy định nêu trên và theo nội dung nêu tại công văn số 1307/CT-TTrT ngày 10/9/2015 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau thì trường hợp Công ty TNHH MTV Xây dựng Thiên Vạn Phát (Công ty) được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 2001091613 ngày 12/9/2012, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 19/5/2015, có vốn điều lệ là 5 tỷ, có trụ sở tại số 72A/115 khóm 8, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau (thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ) và ngành nghề kinh doanh không thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Do đó đề nghị Cục Thuế tỉnh Cà Mau rà soát, nếu Công ty không thuộc các trường hợp quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 18 Thông tư số 123/2012/TT-BTC nêu trên thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư theo điều kiện thực tế đáp ứng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cà Mau được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4762/TCT-CS ngày 11/11/2015 về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.667

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.56.183