Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 476/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 30/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 476/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa thực hiện dự án đầu tư cho DNCX

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Nikkei Panel System Việt Nam
(Đ/c: P802, Cao ốc Đại Minh Convention, 77 Hoàng Văn Thái, Q.7, Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 13052013-001/NSV-CV ngày 13/5/2013 và công văn số 13052013-002/NSV-CV ngày 16/5/2013 của Công ty TNHH Nikkei Panel System Việt Nam vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa thực hiện dự án đầu tư cho DNCX, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan

Đối với hàng hóa là nguyên vật liệu nhà thầu nhập khẩu từ nước ngoài phục vụ lắp đặt công trình theo hợp đồng thầu ký với Công ty TNHH Asahi Intecc Hà Nội: Căn cứ hướng dẫn tại Điều 45 và Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính thì nhà thầu phải làm thủ tục hải quan. Đề nghị Công ty căn cứ quy định trên để thực hiện.

2. Về áp dụng thuế suất 0%

Về việc xuất hóa đơn GTGT thuế suất 0% thuộc chức năng, thẩm quyền của Tổng cục Thuế, đề nghị Công ty liên hệ với Tổng cục Thuế để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH Nikkei Panel System Việt Nam biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QG2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 476/GSQL-GQ2 ngày 30/05/2013 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa thực hiện dự án đầu tư cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.974

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!