Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4733/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 22/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4733/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Ban Quản lý KCN Việt Nam – Singapore.

Trả lời công văn số 674/BQL-DTDN ngày 28/9/2010 của Ban Quản lý KCN Việt Nam – Singapore về việc xác định ưu đãi thuế TNDN của Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 3 Điều 37 Nghị định 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định cơ sở kinh doanh được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các phần thu nhập có được trong trường hợp sau:

“3. Phần thu nhập từ doanh thu bán sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam, nhưng tối đa không quá 01 năm, kể từ ngày bắt đầu áp dụng công nghệ mới này để sản xuất sản phẩm.”

- Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định về thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

“2. Đối với thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thu nhập từ kinh doanh sản phẩm sản xuất thử nghiệm và thu nhập từ sản xuất sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam, thời gian miễn thuế tối đa không quá 01 năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất sản phẩm theo hợp đồng nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, sản xuất thử nghiệm hoặc sản xuất theo công nghệ mới…”.

- Theo công văn trình bày thì Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất 100% vốn nước ngoài thành lập tại KCN Việt Nam – Singapore II theo Giấy chứng nhận đầu tư số 4630430000011 chứng nhận lần đầu ngày 18/01/2007, thay đổi lần thứ nhất ngày 20/7/2007 do Ban Quản lý KCN Việt Nam – Singapore cấp, Công ty triển khai thực hiện dự án và chính thức hoạt động từ tháng 9/2008.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam thành lập ngày 18/01/2007 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2008 thì áp dụng chính sách ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ và Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện thực tế đáp ứng của doanh nghiệp.

Trường hợp năm 2010, Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam được Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản xác nhận công nghệ sản xuất các loại mắt kính do Công ty ứng dụng tại nhà máy trong KCN Việt Nam – Singapore II là công nghệ mới lần đầu tiên được sử dụng tại Việt Nam thì thu nhập từ sản xuất sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam được miễn thuế TNDN, thời gian miễn thuế tối đa không quá 01 năm, kể từ ngày sản xuất theo công nghệ mới theo quy định tại Khoản 3 Điều 37 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP, Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP nêu trên.

Trong cùng một thời gian, nếu Công ty được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất theo quy định của Luật thuế TNDN.

Tổng cục Thuế thông báo Ban Quản lý KCN Việt Nam – Singapore biết và đề nghị Quý Ban liên hệ với cơ quan quản lý thuế tại địa phương để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT (2b);
- Lưu: VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4733/TCT-CS ngày 22/11/2010 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.873

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!