Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4672/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4672/TCT-DNK
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế Tp. Hà Nội

Trả lời công văn số 22861/CT-THDT ngày 17/11/2005 của Cục thuế thành phố Hà Nội hỏi về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của Công ty TNHH May Kinh Bắc khi thành lập Chi nhánh tại Hà Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục 1 Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định:

- Điểm 1a “Cơ sờ kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt niên độ kế toán) có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết thì được xem xét hoàn thuế. Số thuế được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gian xin hoàn thuế. Trường hợp này áp dụng cho cả cơ sở kinh doanh có đầu tư mới, đầu tư chiều sâu

- Điểm 3: “Đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có dự án đầu tư của cơ sở sản xuất đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho dự án đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên được xem xét hoàn thuế theo quý. Cơ sở kinh doanh phải kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng cho dự án đầu tư.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH May Kinh Bắc thành lập Chi nhánh tại tỉnh Hà Nam. Do Chi nhánh mới thành lập, chưa đăng ký thuế hoặc đã đăng ký thuế nhưng quá trình đầu tư, xây dựng nhà xưởng của Chi nhánh đều do Công ty thực hiện, các hóa đơn chứng từ liên quan đến việc đầu tư xây dựng Chi nhánh đều đứng tên, mã số thuế Công ty May Kinh Bắc và Công ty đã kê khai toàn bộ số thuế GTGT đầu vào liên quan đến đầu tư xây dựng Chi nhánh với Cục thuế Hà Nội thì cục thuế xem xét giải quyết hoàn thuế cho Công ty đồng thời thông báo cho Cục thuế tỉnh Hà Nam được biết.

Công ty TNHH May Kinh Bắc hoặc Chi nhánh Công ty không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT của những hóa đơn này với Cục thuế tỉnh Hà Nam.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế TP. Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Hà Nam;
- Lưu: VT, DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4672/TCT-DNK ngày 23/12/2005 của Tổng Cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của Công ty TNHH May Kinh Bắc khi thành lập Chi nhánh tại Hà Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.666

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.154.240