Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 466 TCT/DTNN ngày 26/02/2004 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất được thí điểm mở rộng chức năng

Số hiệu: 466TCT/DTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 26/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 466 TCT/DTNN
V/v chính sách thuế đối với DN chế xuất được thí điểm mở rộng chức năng

Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 13836 CT/KCX-CN đề ngày 23 tháng 12 năm 2003 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh hỏi về việc áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với các doanh nghiệp chế xuất được thí điểm mở rộng chức năng tại Khu chế xuất Tân Thuận. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT:

Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn bổ sung về việc thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT đối với hoạt động mở rộng chức năng của doanh nghiệp tại Khu chế xuất Tân Thuận.

2. Về thuế TNDN:

Căn cứ quy định tại Điểm 5 Quyết định số 194/2003/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trường hợp doanh nghiệp chế xuất có những chi phí chung liên quan đến cả hoạt động được cấp Giấy phép đầu tư và hoạt động thí điểm mở rộng chức năng nhưng doanh nghiệp không tách riêng được thì phải thực hiện phân bổ theo tỷ trọng doanh thu. Trường hợp doanh nghiệp không thể hạch toán riêng được kết quả kinh doanh cho từng hoạt động thì áp dụng thuế suất thuế TNDN là 8% (mức thuế suất cao) nhất) cho cả hoạt động quy định tại Giấy phép đầu tư và hoạt động mở rộng chức năng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 466 TCT/DTNN ngày 26/02/2004 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất được thí điểm mở rộng chức năng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.247
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37