Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4628/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 21/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4628/TCT-ĐTNN
V/v: Ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai

Trả lời Công văn số 1277/KCNĐN-ĐT ngày 2/12/2005 của Ban quản lý các Khu công nghiệp (KCN) Đồng Nai đề nghị hướng dẫn về việc ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với Công ty TNHH bao bì Riches, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Tại Điểm 5.4.2, ví dụ 2 công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế TNDN “nếu đến hết kỳ tính thuế năm 2003, doanh nghiệp đã được miễn thuế TNDN 2 năm theo giấy phép đã cấp thì kể từ kỳ tính thuế năm 2004 doanh nghiệp còn được giảm thuế 7 năm”.

Trường hợp Công ty TNHH bao bì Riches là doanh nghiệp khu công nghiệp được cấp giấy phép số 04/GPĐC4-KCN-ĐN ngày 19/9/2000, trong đó quy định doanh nghiệp được miễn thuế TNDN trong 2 năm kể từ khi doanh nghiệp có lãi và giảm 50% trong 3 năm tiếp theo. Năm 2002 là năm đầu tiên Công ty có lãi nên đến hết kỳ tính thuế năm 2003 Công ty đã hết thời gian được miễn thuế TNDN theo quy định tại Giấy phép đầu tư. Do đó theo hướng dẫn tại công văn nói trên Công ty còn được giảm 50% thuế TNDN trong 7 năm tiếp theo kể từ kỳ tính thuế năm 2004 và được áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% trong suốt thời gian thực hiện dự án.

Tổng cục thuế trả lời để Ban quản lý các KCN Đồng Nai biết thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH bao bì Riches;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai
- Lưu: VT, ĐTNN (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4628/TCT-ĐTNN ngày 21/12/2005 của Tổng Cục Thuế về việc ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với Công ty TNHH bao bì Riches

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.514

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.224.102