Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4627/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 21/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4627/TCT-DNK
V/v: Xác định năm miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời Công văn số 1747/CT-TTHT ngày 14/9/2005 của Cục thuế hỏi về việc xác định năm miễn, giảm thuế TNDN của Công ty TNHH Xây dựng Võ Đắc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.3, Mục IV, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thế TNDN quy định: “Trường hợp năm đầu tiên được miễn thuế, giảm thuế có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ dưới sáu tháng, cơ sở kinh doanh có quyền được hưởng miễn thuế, giảm thuế ngay năm đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được miễn thuế, giảm thuế từ năm tiếp theo”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Võ Đắc phát sinh doanh thu từ tháng 12/2003 (dưới 6 tháng) thì Công ty có quyền lựa chọn để được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế ngay từ năm 2003 hoặc từ năm 2004.

Theo trình bày tại công văn thì Công ty TNHH Võ Đắc đã không lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm 2003 mà gộp chung số liệu vào năm 2004, nếu Công ty lựa chọn năm 2003 là năm đầu tiên được miễn, giảm thuế thì không phải điều chỉnh lại; nếu Công ty lựa chọn miễn, giảm thuế từ năm 2004 thì phải điều chỉnh lại và lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm 2003 và kê khai nộp thuế TNDN năm 2003 theo quy định.

Nếu Công ty TNHH Võ Đắc là doanh nghiệp mới thành lập nhưng không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN thì kỳ tính thuế đầu tiên được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định tại Điểm 4, Điều 13 Luật kế toán (không quá 15 tháng).

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4627/TCT-DNK ngày 21/12/2005 của Tổng Cục Thuế về việc xác định năm miễn, giảm thuế TNDN của Công ty TNHH Xây dựng Võ Đắc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.492

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214