Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4626/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 21/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4626/TCT-DNK
V/v: Xác định thời gian miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2005 

 

 

Kính gửi :

Xí nghiệp tư doanh xuân kiên - chi nhánh Vĩnh Phúc
(Đ/C: Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Tỉnh Vĩnh Phúc)

Trả lời Công văn số 24 VP/XN ngày 25/11/2005 của Xí nghiệp tư doanh Xuân Kiên - Chi nhánh Vĩnh Phúc hỏi về việc xác định thời gian bắt đầu được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.3, Mục IV, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thế TNDN quy định: “Trường hợp năm đầu tiên được miễn thuế, giảm thuế có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ dưới sáu tháng, cơ sở kinh doanh có quyền được hưởng miễn thuế, giảm thuế ngay năm đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được miễn thuế, giảm thuế từ năm tiếp theo”.

Căn cứ quy định nêu trên, nếu Xí nghiệp tư doanh Xuân Kiên thành lập Chi nhánh Vĩnh Phúc thuộc đối tượng được ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN, chi nhánh hạch toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc nhưng xác định được kết quả kinh doanh lãi, lỗ, nhưng do thời gian hoạt động của Chi nhánh năm đầu tiên dưới 6 tháng thì Xí nghiệp có quyền lựa chọn đăng ký để chi nhánh hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế bắt đầu từ năm 2006. Trường hợp Xí nghiệp hoặc chi nhánh (nếu là hạch toán độc lập) lựa chọn thời gian miễn, giảm thuế TNDN bắt đầu từ năm 2006 thì Xí nghiệp phải kê khai, nộp thuế TNDN phát sinh trong 4 tháng cuối năm 2005 theo quy định.

Đề nghị Xí nghiệp liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4626/TCT-DNK ngày 21/12/2005 của Tổng Cục Thuế về việc xác định thời gian bắt đầu được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.670

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3