Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4576/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 19/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4576/TCT-DNK
V/v: Miễn, giảm thuế TNDN đối với Công ty CP Việt Tiên Sơn

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh hải dương

Trả Lời Công Văn Số 972/CT-CV ngày 19/8/2005 của Cục thuế hỏi về việc xét miễn, giảm thuế TNDN cho Công ty CP Việt Tiên Sơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc miễn, giảm thuế đối với sự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư:

Tại Điểm 3 Công văn số 3571 TC/TCT ngày 29/3/2005 của Bộ Tài chính về việc ưu đãi miễn giảm thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nhà quy định: “Các cơ sở kinh doanh được Nhà nước giao đất hoặc có quyền sử dụng đất từ ngày 01/01/2004 để đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nhà nếu thuộc diện ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì không được xét miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ”.

Trường hợp Công ty CP Việt Tiên Sơn đã thực hiện việc đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tập trung Thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh theo Quyết định giao đất số 2579/QĐ-UBND ngày 29/6/2004 của UBND Tỉnh Hải Dương, căn cứ quy định nêu trên, Công ty CP Việt Tiên Sơn không được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN và không được miễn, giảm thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất.

2. Về việc miễn, giảm thuế đối với cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm

Tại Điểm 1.4, Mục III, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định: “Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 06 năm tiếp theo đối với cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn B và cơ sở kinh doanh di chuyển đến địa bàn B”.

Đề nghị Cục thuế kiểm tra tình hình thực tế, nếu Công ty CP Việt Tiên Sơn thực hiện việc di chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn B thì hoạt động SX, KD của Công ty được xét miễn, giảm thuế TNDN theo quy định nêu trên, trừ phần thu nhập có được từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất theo hướng dẫn tại Điểm 1 công văn này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4576/TCT-DNK ngày 19/12/2005 của Tổng Cục Thuế về việc xét miễn, giảm thuế TNDN cho Công ty CP Việt Tiên Sơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.407

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.59.31
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!