Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4514/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 12/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4514/TCT-DNNN
V/v: Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi :

Công ty Imexpharm.
(Số 4, đường 30/4, TXCL, tỉnh Đồng Tháp)

Câu hỏi số 20:

- Thuế GTGT đầu vào của chi phí vượt định mức có được khấu trừ không?

- Chi phí khống chế 10% làm hạn chế sự phát triển của doanh nghiệp.

- Thiệt hại trong sản xuất kinh doanh có được tính vào chi phí hợp lý hợp lệ không?

Trả lời:

1. Theo quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì: thuế GTGT đâừ vào của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT đầu ra được khấu trừ thuế, không phải loại trừ phần chi phí vượt định mức.

2. Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, khánh tiết, chi phí giao dịch, đối ngoại, chi hoa hồng môi giới, chi hội nghị và các loại chi phí khác được hạch toán vào chi phí hợp lý, hợp lệ theo số thực chi nhưng tối đa không quá 1010% tổng số các khoản chi phí hợp lý từ Khoản 1 đến Khoản 10 của Mục III, phần A Thông tư số 128/2003/TT-BTC.

Tổng cục Thuế ghi nhận kiến nghị của Công ty để trình các cơ quan cấp trên nghiên cứu, xem xét.

3. Tổng cục Thuế đã có công văn số 102TCT/PCCS ngày 11/1/2005 hướng dẫn về thuế đối với hàng hóa bị hư hỏng, tổn thất. Theo đó, hàng hóa bị tổn thất do nguyên nhân khách quan hay chủ quan đều không được tính vào chi phí hợp lý. Giá trị hàng hóa tổn thất sau khi trừ các khoản giá trị bồi thường (của tổ chức, cá nhân gây ra tổn thất sau khi trừ các khoản giá trị bồi thường (của tổ chức, cá nhân gây ra tổnt hất và của các tổ chức bảo hiểm theo hợp đồng); bù đắp bằng quỹ dự phòng tài chính, số còn lại được đưa vào lỗ và trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Imexpharm biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTHT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4514/TCT-DNNN ngày 12/12/2005 của Tổng cục Thuế về trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.906

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!