Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4480/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4480/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 05/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4480/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN   

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Cơ khí và xây dựng Chiến Thắng
(Đ/c: Lô L1 Phân khu công nghiệp Sài Gòn - Dung Quất, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 0408/CT-KT đề ngày 4/8/2010 của Công ty TNHH Cơ khí và xây dựng Chiến Thắng về ưu đãi đầu tư. Sau khi báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về đăng ký đầu tư và đăng ký kinh doanh:

Điều 45 Luật Đầu tư năm 2005 quy định: Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước:

“1. Đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới mười lăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng ký đầu tư.

2. Đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ mười lăm tỷ đồng Việt Nam đến dưới ba trăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký đầu tư theo mẫu tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh”

Điểm 1 Điều 9 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định: Nghĩa vụ của doanh nghiệp:

“Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, nghề đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; bảo đảm điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật khi kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới mười lăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện không phải làm thủ tục đăng ký đầu tư, hồ sơ để xác định dự án đầu tư là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có nghĩa vụ hoạt động kinh doanh theo đúng ngành nghề đã được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với những ngành nghề không có trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì chưa có cơ sở để xem xét hoạt động hợp pháp để được hưởng ưu đãi về thuế TNDN.

2. Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

Điểm 3 Mục I Thông tư số 119/2005/TT-BTC ngày 22/12/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại khu kinh tế Dung Quất quy định: Nguyên tắc ưu đãi đầu tư:

“Dự án đầu tư vào KKT Dung Quất được hưởng ưu đãi tối đa dành cho dự án đầu tư ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và khu kinh tế theo quy định của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan khác.”

Tại Điểm 1.1 Mục II Thông tư số 119/2005/TT-BTC ngày 22/12/2005 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại Khu kinh tế Dung Quất quy định về chính sách thuế TNDN như sau:

“a) Dự án đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để hình thành cơ sở sản xuất kinh doanh mới trong KKT Dung Quất được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm, kể từ khi dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh; được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm kế tiếp.

….

d) Đối với dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thực hiện theo quy định hiện hành.

e) Để thực hiện các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư tại KKT Dung Quất phải nộp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp trong nước), Giấy phép đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) cho cơ quan thuế nơi doanh nghiệp kê khai nộp thuế …”

Điểm 1, Điều 9 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định: Nghĩa vụ của doanh nghiệp:

“Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, nghề đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; bảo đảm điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật khi kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.”

Căn cứ các quy định trên, thu nhập từ tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp (có ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp) tại khu kinh tế Dung Quất được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nguyên tắc áp dụng ưu đãi về thuế TNDN đối với Công ty TNHH cơ khí và xây dựng Chiến Thắng.

Đối với thu nhập phát sinh từ Dự án đầu tư để hình thành Công ty TNHH cơ khí và xây dựng Chiến Thắng được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại Khoản a Điểm 1.1 Mục II Thông tư số 119/2005/TT-BTC ngày 22/12/2005 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty TNHH cơ khí và xây dựng Chiến Thắng đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại Khu kinh tế Dung Quất có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất phù hợp với ngành nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thu nhập từ các hoạt động này được hưởng ưu đãi về thuế TNDN đối với diện đầu tư mở rộng thực hiện tại địa bàn thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về thuế TNDN tại thời điểm dự án đầu tư mở rộng hoàn thành bắt đầu đưa vào sản xuất, kinh doanh.

Đối với thu nhập từ những hoạt động không phù hợp với ngành nghề có trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì không có cơ sở xét hưởng ưu đãi thuế TNDN nên không thuộc diện hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH cơ khí và xây dựng Chiến Thắng được biết; Công ty căn cứ vào tình hình thực tế đáp ứng, liên hệ với Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi;
- Vụ PC (2b);
- Lưu: VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4480/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.904

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.226