Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4472/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 29/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4472/LĐTBXH-TL
V/v: thực hiện mức lương tối thiểu đối với
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc Điều chỉnh mức lương tối thiểu đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục lấy ý kiến các địa phương, các doanh nghiệp và hoàn chỉnh phương án trình Thủ tướng Chính phủ quyết định để thực hiện trong thời gian tới.

Do vậy, từ 01/01/2006 các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục thực hiện mức lương tối thiểu theo quy định tại Quyết định số 708/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 15/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho đến khi có quy định mới của Chính phủ.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố;
- Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất các tỉnh, thành phố;
- Lưu VP, Vụ TL (3).

TL/ BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
Nguyễn Trọng Đàm


Ghi chú: Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố gửi công văn này cho Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất của tỉnh, thành phố.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4472/LĐTBXH-TL ngày 29/12/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.722

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!