Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4453/TCT-TNCN năm 2014 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi doanh nghiệp giải thể do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4453/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 13/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4453/TCT-TNCN
V/v: quyết toán thuế TNCN khi doanh nghiệp giải thể

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi:

Ông Nguyễn Nhật Vũ
(Địa chỉ: Số 66 Trần Quý Cáp, Đức Long, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

Trả lời công văn của Ông Nguyễn Nhật Vũ đề ngày 17/8/2014 kiến nghị bổ sung hướng dẫn thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi giải thể doanh nghiệp vào Điểm d Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động đã được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Điểm e Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

2. Hiện nay Tổng cục Thuế đang báo cáo Bộ Tài chính để bổ sung hướng dẫn tại Thông tư sửa đổi Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính theo hướng đơn giản thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nộp thuế như trường hợp người nộp thuế không phát sinh trả thu nhập thì không phải quyết toán thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Ông Nguyễn Nhật Vũ biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ PC, CST (BTC);
- Cục Thuế tỉnh Bình Thuận;
- Vụ PC; KK&KTT (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4453/TCT-TNCN năm 2014 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi doanh nghiệp giải thể do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.517

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253