Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4426/NHNN-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Du
Ngày ban hành: 13/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4426/NHNN-VP
V/v Tăng cường triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố;
- Chủ tịch HĐQT/HĐTV, Tổng giám đốc các TCTD.

Thời gian qua, Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp đã được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước với sự tham gia chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và sự vào cuộc quyết liệt của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố. Đến nay, Chương trình đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp khắc phục khó khăn, duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, được Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao.

Để phát huy những kết quả đạt được, đồng thời thực hiện có kết quả Chỉ thị 04/CT-NHNN ngày 27/5/2016 về một số giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng những tháng cuối năm 2016, trong đó tập trung vào các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Thống đốc NHNN yêu cầu Giám đốc NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố; Chủ tịch HĐQT/HĐTV, Tổng giám đốc các TCTD, tăng cường triển khai một số nội dung sau:

1. Đối với các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố:

- Tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả những nội dung theo chỉ đạo của NHNN tại công văn số 2668/NHNN-VP ngày 17/4/2014, đảm bảo thiết thực bằng các cuộc đối thoại trực tiếp, định kỳ và các hợp đồng cam kết cho vay vốn cụ thể giữa ngân hàng với doanh nghiệp trên địa bàn.

- Thường xuyên bám sát, chỉ đạo tất cả các TCTD, chi nhánh các TCTD tích cực tham gia Chương trình, có các chương trình tín dụng phù hợp với thực tế hoạt động doanh nghiệp cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Rà soát cách thức triển khai Chương trình, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, bất hợp lý, kịp thời báo cáo, tham mưu với NHNN và chính quyền địa phương tháo gỡ, điều chỉnh để Chương trình thực sự phát huy hiệu quả,

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo hướng dẫn tại công văn số 5900/NHNN-TD ngày 14/8/2014.

2. Đối với các tổ chức tín dụng:

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các nội dung kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp theo chỉ đạo của NHNN tại công văn số 2668/NHNN-VP ngày 17/4/2014 để hỗ trợ kịp thời vốn vay, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất, nht là các doanh nghiệp thuộc 5 lĩnh vực ưu tiên, các doanh nghiệp tham gia mô hình liên kết vùng, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

- Đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục vay vốn nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay và phù hợp vơi quy định của pháp luật, nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng.

- Thực hiện tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ với khách hàng vay nhưng vẫn đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động.

- Tăng cường minh bạch hóa thông tin tín dụng, tuyên truyền và hưng dẫn khách hàng vay nắm được đầy đủ các thông tin liên quan đến khoản vay (hồ sơ, thủ tục, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh,...).

Thừa lệnh Thống đốc, Văn phòng thông báo để NHNN Chi nhánh các tnh, thành phố và các TCTD thực hiện nghiêm túc, có kết quả các nội dung trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh, thành phố (để phối hợp);

- Ban lãnh đạo NHNN (để b/c);
- Vụ TDCNKT;
- Lưu VP, (VP1).

TL. THỐNG ĐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Du

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4426/NHNN-VP ngày 13/06/2016 về tăng cường triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.018

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!