Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4414/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 02/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4414/TCT-DNK
V/v: chính sách thuế đối với  hoạt động bán Nhà máy

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi :

Công ty cổ phần công Nghệ Detech
(Đ/C: 47 Hoà Mã, Hà Nội)

Trả lời công văn số 651/VP ngày 22/9/2005 của Công ty Cổ phần phát triển công nghệ DETECH hỏi về chính sách thuế đối với hoạt động mua, bán doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công ty TNHH Ý Anh ký hợp đồng với Công ty Cổ phần phát triển công nghệ DETECH về việc chuyển nhượng toàn bộ nghĩa vụ, quyền lợi và tên gọi Nhà máy Chế tạo phụ tùng ôtô xe máy trực thuộc Công ty TNHH Ý Anh cho Công ty Cổ phần phát triển công nghệ DETECH. Nghĩa vụ thuế của các bên ký hợp đồng được thực hiện như sau:

1. Về mã số thuế của Nhà máy Chế tạo phụ tùng ôtô xe máy sau khi được chuyển nhượng:

Tại Điểm 5, Mục IV Thông tư số 80/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 4/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế quy định:

“Bán doanh nghiệp: khi có hợp đồng hoặc thỏa thuận về việc bán doanh nghiệp, doanh nghiệp bán phải thông báo bằng văn bản, kèm theo hợp đồng mua bán doanh nghiệp, bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế và quyết toán thuế gửi cho cơ quan Thuế.

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp mua phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế. Hồ sơ đăng ký gồm:

- Tờ khai đăng ký thuế.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới (bản sao có công chứng).

- Hợp đồng mua doanh nghiệp (bản sao)

- Bản thỏa thuận chuyển giao số thuế còn nợ tại cơ quan Thuế và cơ quan Hải quan giữa doanh nghiệp mua và doanh nghiệp bán (nếu có).

Trong thời hạn 8 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, chính xác của doanh nghiệp, cơ quan Thuế phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho doanh nghiệp mua.

Mã số thuế của doanh nghiệp mua giữ nguyên là mã số của doanh nghiệp bán. Riêng trường hợp doanh nghiệp bán hoặc doanh nghiệp mua là doanh nghiệp tư nhân thì doanh nghiệp mua được cấp mã số thuế mới hoặc sử dụng mã số thuế đã có của chủ doanh nghiệp mua nếu trước đó đã được cơ quan Thuế cấp”.

Theo quy định trên thì:

- Nhà máy chế tạo phụ tùng ôtô xe máy là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH Ý Anh nhưng hạch toán độc lập và được Cục thuế tỉnh Hưng Yên cấp mã số riêng (không phải là mã số thành viên trực thuộc Công ty TNHH Ý Anh) nên Nhà máy phải có công văn thông báo gửi kèm theo hợp đồng thỏa thuận mua bán Nhà máy, bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế và quyết toán thuế gửi Cục thuế tỉnh Hưng Yên.

- Khi tiếp nhận Nhà máy, Công ty Cổ phần phát triển công nghệ DETECH phải làm các thủ tục về đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký bổ sung (nếu đã có đăng ký kinh doanh), sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần phát triển công nghệ DETECH phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ Cục thuế tỉnh Hưng Yên theo quy định nói trên.

- Căn cứ vào trường hợp cụ thể của Công ty cổ phần phát triển công nghệ DETECH, cơ quan Thuế sẽ cấp mã số thuế cho Công ty theo hướng dẫn trên đây.

2. Về nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng Nhà máy:

- Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng Nhà máy, Công ty TNHH Ý Anh phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN tính theo giá trị máy móc, thiết bị bán ra và vật tư, hàng hóa bán cùng (nếu có). Công ty phải thực hiện quyết toán thuế với Cục thuế bao gồm cả thuế GTGT và thuế TNDN từ bán Nhà máy.

- Khi bán Nhà máy cho Công ty Cổ phần phát triển công nghệ DETECH, Công ty TNHH Ý Anh xuất hóa đơn GTGT, hóa đơn phải ghi rõ giá trị tài sản bán là máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, hàng hóa (nếu có) và tính thuế GTGT theo thuế suất của từng nhóm, loại tài sản, vật tư hàng hóa.

- Căn cứ vào hóa đơn GTGT do Công ty TNHH Ý Anh xuất cho, Công ty Cổ phần công nghệ DETECH được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào và hạch toán giá trị tài sản cố định để tính khấu hao và chi phí vật tư, hàng hóa mua vào (nếu có).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Ý Anh;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Cục thuế tỉnh Hưng Yên;
- Lưu: VT, Ban DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 


Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4414/TCT-DNK ngày 02/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với hoạt động mua, bán doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.269

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.255