Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4376/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4376/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 09/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 4376/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan giữa DN nội địa với DNCX

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty CP Xây dựng và Công nghiệp NSN
(Đ/c: 5/176 Hà Huy Tập, Gia Lâm, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 080812-001/CV ngày 13/08/2008 của Công ty CP Xây dựng và Công nghiệp NSN về đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với công trình xây dựng của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) do Công ty thực hiện việc xây dựng nhà máy, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 2, Điều 1, Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ thì quan hệ mua bán, trao đổi hàng hoá giữa DNCX với bên ngoài là quan hệ xuất nhập khẩu. Do vậy:

- Khi đưa nguyên liệu, vật tư... từ nội địa hoặc từ nước ngoài vào để xây dựng nhà xưởng (tạo tài sản cố định), DNCX phải làm thủ tục nhập khẩu theo quy định đối với các nguyên vật liệu, vật tư... đó, trong trường hợp mua nguyên liệu, vật tư từ nội địa thì doanh nghiệp nội địa phải làm thủ tục xuất khẩu. Thủ tục xuất nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn liên quan.

- Trường hợp, doanh nghiệp đưa nguyên liệu, vật tư... từ nội địa vào DNCX mà không khai báo hải quan, công trình xây dựng đã được thực hiện xong, sau đó mới đề nghị hướng dẫn làm thủ tục hải quan thì không đủ cơ sở để cơ quan Hải quan làm thủ tục hải quan theo quy định Luật hải quan, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP và Thông tư 112/2005/TT-BTC nêu trên.

2. Đối với phần chi phí dịch vụ xây lắp, vận hành bảo dưỡng thiết bị thuộc hợp đồng xây dựng không thuộc đối tượng phải làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 2, Điều 4, Luật Hải quan.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan quản lý DNCX để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty CP Xây dựng và Công nghiệp NSN được biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4376/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.069
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85