Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4373/BTC-NSNN năm 2013 phân bổ và sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 4373/BTC-NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 09/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4373/BTC-NSNN
V/v phân bổ và sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Công văn số 1543/VPCP-KTTH ngày 25/02/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết cho đầu tư phát triển, Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân bổ và sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết năm 2013 và các năm tiếp theo như sau:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ dự toán thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp phân bổ và sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết từ năm 2013 trở đi đảm bảo:

+ Đối với các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên: tiếp tục thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1085/VPCP-KTTH ngày 20/02/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc phân bổ và sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2010 và các năm tiếp theo; hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1797/BKH-KTĐP&LT ngày 22/3/2010 về phân bổ và sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2010 và các năm tiếp theo.

+ Đối với các tỉnh Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long: Sử dụng toàn bộ nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết cho đầu tư phát triển, trong đó bố trí tối thiểu 60% số thu dự toán từ hoạt động xổ số kiến thiết để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề và y tế. Sau khi đã bố trí vốn đảm bảo hoàn thành các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực nêu trên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; số thu còn lại (nếu có) bố trí cho các công trình phúc lợi xã hội quan trọng khác thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách địa phương, trong đó có xây dựng nông thôn mới. Việc phân bổ nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết cần tập trung dứt điểm, tránh dàn trải, bảo đảm sử dụng có hiệu quả nguồn thu xổ số kiến thiết, số tăng thu thực hiện từ hoạt động xổ số kiến thiết so với dự toán Hội đồng nhân dân cấp tỉnh giao (nếu có), địa phương được chủ động phân bổ chi đầu tư cho các công trình phúc lợi xã hội quan trọng, trong đó ưu tiên cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế và nông nghiệp, nông thôn. Trường hợp cuối năm không sử dụng hết, nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết còn lại được chuyển sang năm sau để tiếp tục thực hiện các dự án, công trình đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết theo quy định.

2. Trường hợp năm 2012 Tỉnh (Thành phố) có nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết vượt so với dự toán Hội đồng nhân dân cấp tỉnh giao và cần nguồn bù đắp hụt thu cân đối ngân sách địa phương năm 2012, đề nghị Tỉnh (Thành phố) có báo cáo để Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- HĐND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, KH&ĐT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Vụ: TCNH, Đầu tư;
- Lưu: VT
, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4373/BTC-NSNN năm 2013 phân bổ và sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.683

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172