Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 436/TCT-TNCN năm 2007 về chính sách thuế đối với khoản tiền bồi thường hợp đồng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 436/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 23/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 436/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế đối với khoản tiền bồi thường hợp đồng

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 2140/CT-TTHT ngày 23/10/2006 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai hỏi về chính sách thuế đối với tiền bồi thường thiệt hại khi thanh lý hợp đồng của Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.1.7 mục I Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/08/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN): "Các khoản thu nhập khác mà cá nhân được hưởng từ cơ quan chi trả thu nhập" thuộc diện chịu thuế TNCN.

Vì vậy, trường hợp Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam chi bồi thường cho các cá nhân bên ngoài do chấm dứt hợp đồng thì khoản thu nhập của cá nhân nhận được thuộc đối tượng chịu thuế TNCN. Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ 10% tiền thuế TNCN và cấp chứng từ khấu trừ thuế trước khi chi trả thu nhập cho các cá nhân.

Trong trường hợp bên nhận tiền bồi thường là Công ty TNHH Thạnh Phú N.T.B (do các cá nhân nói trên thành lập) thì Công ty này phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam và kê khai, nộp thuế GTGT với mức thuế suất đối với hoạt động xây dựng và hạch toán khoản thu này vào thu nhập khác chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được hạch toán vào chi phí khoản tiền bồi thường nói trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Chanh Shin VN
- Vụ Pháp chế
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 436/TCT-TNCN ngày 23/01/2007 về chính sách thuế đối với khoản tiền bồi thường hợp đồng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.279

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217