Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4354/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 20/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4354/LĐTBXH-TL
V/v: vận dụng xếp lương DN hạng I

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2005 

Kính gửi: Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam

Trả lời công văn số 2037/TCCB-LĐ ngày 13/12/2005 về việc ghi tại trích yếu, sau khi xem xét Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Đồng ý để Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam vận dụng xếp lương và phụ cấp chức vụ đối với các chức danh quản lý của Viện khoa học công nghệ Tàu thủy theo doanh nghiệp hạng I quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước cho đến hết năm 2006.

2/ Đề nghị Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam tiến hành xây dựng tiêu chuẩn xếp hạng doanh nghiệp đối với Viện khoa học công nghệ Tàu thủy theo quy định tại Thông tư liên tịch số 23/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp nhà nước trình liên bộ ban hành trong năm 2006 làm căn cứ xếp hạng Viện khoa học công nghệ Tàu thủy.

Đề nghị Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để biết);
- Lưu VP, Vụ TL (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4354/LĐTBXH-TL ngày 20/12/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc vận dụng xếp lương DN hạng I

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.663

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!