Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4342/BKHĐT-HTX năm 2017 hỗ trợ phát triển hợp tác xã trong Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 4342/BKHĐT-HTX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Đặng Huy Đông
Ngày ban hành: 29/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4342/BKHĐT-HTX
V/v hỗ trợ phát triển HTX trong CTMTQG Xây dựng nông thôn mới.

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 15/12/2014 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2261/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020. Hiện nay, nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo quyết định nêu trên được lồng ghép trong Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách TW và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, quy định định mức phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách TW tại các tỉnh, thành phố trực thuộc TW như sau: “Căn cứ Nghị quyết s 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015, ưu tiên b trí một phần từ ngân sách TW được giao đ thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Đ hoàn thành tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các tỉnh, thành phố ưu tiên bố trí nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách TW được giao trong kế hoạch 2017 và kế hoạch trung hạn 2016-2020 thuộc Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới để hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Quyết định nêu trên và gửi phương án phân bổ về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và PTNT để theo dõi thực hiện. Ngoài nguồn ngân sách TW hỗ trợ, đề nghị các tỉnh, thành phố chủ động sử dụng ngân sách địa phương và huy động thêm các nguồn vn hợp pháp khác để hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo quy định hiện hành.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo để các địa phương biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, NN&PTNT, GTVT, CT, XD;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- Liên minh HTX Việt Nam;
- S
KH&ĐT các tnh, TP trực thuộc TW;
- Liên minh HTX các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các vụ: KTNN, TCTT;
-
Lưu: Vụ HTX, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Huy Đông

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4342/BKHĐT-HTX năm 2017 hỗ trợ phát triển hợp tác xã trong Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


789

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17