Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4325/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 19/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4325/LĐTBXH-TL
V/v: vận dụng xếp hạng theo hạng Tổng công ty và tương đương đối với viên chức quản lý Công ty XNK và HTĐT GTVT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2005

Kính gửi: Bộ giao thông vận tải

Trả lời công văn số 7196/BGTVT-TCCB ngày 16/11/2005 của Bộ Giao thông vận tải về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 16043/BTC-TCDN ngày 09/12/2005, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thỏa thuận để Bộ Giao thông vận tải quyết định xếp lương chức vụ đối với viên chức quản lý Công ty Xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư Giao thông vận tải theo hạng Tổng công ty và tương đương quy định tại cột 3 của bảng lương thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị và bảng lương Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

Việc xếp lương đối với viên chức quản lý thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Mục III Thông tư liên tịch số 23/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

2/ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương của Công ty Xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư Giao thông vận tải được vận dụng hưởng mức phụ cấp chức vụ của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng theo hạng Tổng công ty và tương đương quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nêu trên.

3/ Thời gian vận dụng xếp lương và phụ cấp chức vụ quy định tại Điểm 1 và 2 nêu trên được tính từ ngày 03/10/2005 (ngày Thông tư liên tịch số 23/TTLT-BLĐTBXH-BTC có hiệu lực thi hành) đến hết năm 2006. Từ năm 2007 trở đi, thực hiện xếp lương, phụ cấp chức vụ theo hạng công ty theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Bộ Giao thông vận tải biết và hướng dẫn Công ty Xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư Giao thông vận tải thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục TCDN;
- Lưu VP, Vụ TL (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4325/LĐTBXH-TL ngày 19/12/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc vận dụng xếp hạng theo hạng Tổng công ty và tương đương đối với viên chức quản lý Công ty XNK và HTĐT GTVT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.792

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!