Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4311/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn, giảm tiền thuê đất đối với Doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần

Số hiệu: 4311/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 28/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4311/TCT-DNNN
V/v: Miễn, giảm tiền thuê đất đối với Công ty cổ phần Giầy Hà Nội

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 21417/CT-THDT ngày 24/10/2005 của Cục Thuế thành phố Hà Nội hỏi về chính sách miễn, giảm tiền thuê đất đối với Doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Thuế thì: Công ty cổ phần Giầy Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 5652/QĐ-TTg ngày 30/12/1998 của UBND thành phố Hà Nội. Ngày 29/2/2000 Công ty được UBND thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 11/QP-UB (thuộc diện cổ phần hóa theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ).

Theo hướng dẫn tại công văn số 345 TC/TCDN ngày 9/1/2004 của Bộ Tài chính về việc ưu đãi về tiền thuê đất đối với doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ. Trường hợp Công ty cổ phần Giầy Hà Nội cổ phần hóa theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ, nếu đáp ứng được Điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ thì được hưởng ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất theo mức quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP nêu trên. Thời gian ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất của Công ty cổ phần Giầy Hà Nội được thực hiện cho thời gian còn lại theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 11/QP-UB ngày 29/2/2000 của UBND thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP Bộ Tài chính;
- Công ty CP Giầy Hà Nội;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4311/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn, giảm tiền thuê đất đối với Doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.561
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.134