Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 419/TTg-ĐMDN phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013-2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 419/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 20/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 419/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013-2015

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (công văn số 1799/UBND-VP ngày 27 tháng 8 năm 2012, các báo cáo số 101/BC-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2012 và số 15/BC-UBND ngày 7 tháng 02 năm 2013); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7798/BKHĐT-PTDN ngày 8 tháng 10 năm 2012, Tài chính (công văn số 13478/BTC-TCDN ngày 4 tháng 10 năm 2012), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3323/BNN-ĐMDN ngày 27 tháng 9 năm 2012) về phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013-2015; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Hải Dương.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Dương.

2. Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ phần hóa vào thời điểm thích hợp, Nhà nước giữ trên 65% vốn điều lệ: Trung tâm Giống gia súc Hải Dương.

3. Cổ phần hóa các doanh nghiệp sau:

a) Nhà nước giữ trên 65% vốn điều lệ:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kinh doanh nước sạch Hải Dương.

b) Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ:

- Công ty Thương mại dịch vụ Hải Dương;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hải Dương.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý giao thông, môi trường và đô thị Chí Linh.

c) Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Giống cây trồng Hải Dương.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Truyền hình cáp Hải Dương.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương có trách nhiệm thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp trên theo quy định hiện hành; thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa không thuộc diện Nhà nước cần giữ cổ phần chi phối; chuyển phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không thuộc diện địa phương cần giữ quyền quản lý về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng, PTTg Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT;
- TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn NN;
- Ban chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH;
- Lưu: VT, ĐMDN(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 419/TTg-ĐMDN ngày 20/03/2013 phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013-2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.748

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.204.127