Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 419/TCT-ĐTNN của Tổng Cục Thuế về việc xác định nghĩa vụ nộp thuế đối với hoạt động thanh lý máy móc, thiết bị và vật tư, hàng hóa khi giải thể doanh nghiệp

Số hiệu: 419/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 26/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 419/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế đối với hoạt động thanh lý tài sản của doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế thành phố Hải Phòng 

 

Trả lời công văn số 1267/CT-TT&HT ngày 11/11/2005 của Cục thuế TP. Hải Phòng về việc xác định nghĩa vụ nộp thuế đối với hoạt động thanh lý máy móc, thiết bị và vật tư, hàng hóa khi giải thể doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì khi giải thể, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp danh có trách nhiệm thành lập Ban thanh lý để thanh lý tài sản doanh nghiệp, thanh lý Hợp đồng hợp tác kinh doanh. Ban thanh lý có nhiệm vụ xác định các khoản còn phải thu, phải trả.

Trường hợp Công ty TNHH Eco Industries Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất, khi giải thể doanh nghiệp, Nhà đầu tư nước ngoài đã thành lập Ban thanh lý để thanh lý máy móc, thiết bị và vật tư, hàng hóa và bán cho các doanh nghiệp trong nội địa Việt Nam thì Ban thanh lý có nhiệm vụ xác định nghĩa vụ thuế phải nộp NSNN. Công ty TNHH Eco Industries Việt Nam (bên thanh lý) và các doanh nghiệp trong nội địa Việt Nam (bên mua tài sản thanh lý) phải thực hiện các thủ tục hải quan theo đúng qui định của pháp luật hải quan hiện hành. Bên mua tài sản thanh lý kê khai, nộp các loại thuế, lệ phí (nếu có) ở khâu nhập khẩu. Công ty TNHH Eco Industries Việt Nam hạch toán thu nhập, kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có) do thanh lý tài sản theo qui định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 419/TCT-ĐTNN của Tổng Cục Thuế về việc xác định nghĩa vụ nộp thuế đối với hoạt động thanh lý máy móc, thiết bị và vật tư, hàng hóa khi giải thể doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.621
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25