Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4175/VPCP-QHQT về việc dự án "Quỹ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF)" do Phái đoàn Ủy ban Châu Âu (EC) tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4175/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 25/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4175/VPCP-QHQT
V/v dự án SMEDF do EC tài trợ

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4331/BKH-KTĐN, ngày 17 tháng 6 năm 2008) về dự án "Quỹ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF)" do Phái đoàn Ủy ban Châu Âu (EC) tài trợ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư đàm phán và ký Thư trao đổi với phía EC để kịp chuyển giao Quỹ tín dụng cho Chính phủ Việt Nam theo quy định trong Hiệp định tài chính và Bản sửa đổi số 1 của Hiệp định tài chính.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau khi ký Thư trao đổi với phía EC, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan để đề xuất cơ quan quản lý Quỹ và việc sử dụng Quỹ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhân:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, Các Vụ: TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4175/VPCP-QHQT về việc dự án "Quỹ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF)" do Phái đoàn Ủy ban Châu Âu (EC) tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.051
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76