Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4174/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xếp hạng công ty cổ phần

Số hiệu: 4174/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 07/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4174/LĐTBXH-TL
V/v: xếp hạng công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần dược - vật tư y tế Thanh Hóa  thành phố Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa)

Trả lời công văn số 497/TCHC-CT ngày 01/11/2005 của Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Thanh Hóa về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Mục IV, Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính quy định: “các doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo Luật doanh nghiệp, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác khi vận dụng các quy định tại Thông tư này thì phải thực hiện đúng các quy định về xếp hạng và xếp lương theo quy định tại Thông tư này. Riêng các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác thì không phải thực hiện thủ tục đăng ký với liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hoặc trình cơ quan nhà nước quyết định hạng theo quy định của Thông tư này”.

Đối với Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa vận dụng xếp hạng như công ty nhà nước thì Hội đồng quản trị công ty phải căn cứ vào tiêu chuẩn xếp hạng ban hành kèm theo Thông tư 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC nêu trên để tính Điểm và ra quyết định xếp hạng công ty trên cơ sở số Điểm đạt được, đồng thời gửi thông báo (có hồ sơ xếp hạng kèm theo) cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thanh Hóa biết để theo dõi, kiểm tra.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ TL(3).

TL/ BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
 Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4174/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xếp hạng công ty cổ phần

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.266
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31