Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4159/VPCP-KTTH về việc quản lý và bảo quản muối dự trữ quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4159/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 19/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4159/VPCP-KTTH
V/v: quản lý và bảo quản muối dự trữ quốc gia

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 6728/BTC-DTQG ngày 12 tháng 5 năm 2009, ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1568/BNN-ĐMDN ngày 05 tháng 6 năm 2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3931/BKH-KTDV ngày 03 tháng 6 năm 2009 về việc quản lý và bảo quản muối dự trữ quốc gia, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện việc phân công cơ quan quản lý và bảo quản muối dự trữ quốc gia theo đúng quy định hiện hành.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần nghiên cứu kỹ khi xây dựng phương án sắp xếp, đổi mới đối với Tổng công ty Muối để bảo đảm tạo điều kiện cho các hoạt động của Tổng Công ty Muối đạt hiệu quả, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó bao gồm cả nhiệm vụ quản lý và bảo quản hàng dự trữ quốc gia theo đúng quy định.

3. Về việc nhập hoàn trả muối dự trữ quốc gia, yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 227/VPCP-KTTH ngày 09 tháng 01 năm 2009 và số 928/VPCP-KTTH ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm. Cổng TTĐT, các Vụ: ĐMDN, PL, KTN;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4159/VPCP-KTTH về việc quản lý và bảo quản muối dự trữ quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.099

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91