Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4157/TCT-CS về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp được hưởng ưu đãi do xuất khẩu 100% sản phẩm cho các khách hàng ở nước ngoài (doanh nghiệp chế xuất) nhưng nay thực hiện bán sản phẩm của doanh nghiệp vào thị trường nội địa do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4157/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 15/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4157/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty TNHH Chiyoda Integre Việt Nam

Trả lời công văn số DO-AC-006-2011 ngày 28/7/2010 và công văn số DO-AC-011-2011 ngày 14/9/2010 của Công ty TNHH Chiyoda Integre Việt Nam hỏi về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với trường hợp công ty được hưởng ưu đãi do xuất khẩu 100% sản phẩm cho các khách hàng ở nước ngoài (doanh nghiệp chế xuất) nhưng nay thực hiện bán sản phẩm của Công ty vào thị trường nội địa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 4 Điều 2 quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ quy định:

"Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện các dịch vụ chuyên cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu được thành lập và hoạt động theo Quy chế này.

Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế quy định:

"Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp xuất khẩu toàn bộ sản phẩm hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế".

Khoản 1 Điều 28 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội quy định:

"Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật".

Căn cứ vào những quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Chiyoda Integre Việt Nam đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp chế xuất, nếu Công ty thực hiện bán sản phẩm của Công ty vào thị trường nội địa thì Công ty không đủ điều kiện để hướng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện doanh nghiệp chế xuất.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Chiyoda Integre Việt Nam biết và đề nghị Công ty căn cứ vào các văn bản pháp luật liên quan, liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4157/TCT-CS về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp được hưởng ưu đãi do xuất khẩu 100% sản phẩm cho các khách hàng ở nước ngoài (doanh nghiệp chế xuất) nhưng nay thực hiện bán sản phẩm của doanh nghiệp vào thị trường nội địa do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.112

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242