Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4129/GSQL-GQ2 năm 2018 thực hiện khoản 1 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 4129/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 24/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4129/GSQL-GQ2
V/v thực hiện khoản 1 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty SD Global Việt Nam tỉnh Hải Dương.
(Lô XN3, KCN Đại An mở rộng, huyện
Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương)

Trả lời kiến nghị của Công ty SD Global Việt Nam tỉnh Hải Dương về việc hỗ trợ hướng dẫn thành lập DNCX theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP, Cục Giám sát quản lý v hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo khoản 1 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ chưa quy định cụ thể về trình tự thủ tục cơ quan hải quan phải xác nhận Công ty đủ điều kiện giám sát hải quan theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư để làm cơ sở cấp phép cho Công ty là doanh nghiệp chế xuất. Do vậy để có cơ sở thực hiện, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan đang rà soát, tổng hợp tình hình hoạt động của DNCX trên toàn quốc để đánh giá và đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án triển khai thực hiện.

Vậy, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo Công ty SD Global Việt Nam tỉnh Hải Dương biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4129/GSQL-GQ2 năm 2018 thực hiện khoản 1 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.246
DMCA.com Protection Status

IP: 54.236.246.85