Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 4095/BKHĐT-ĐTNN nghề kinh doanh và mục tiêu dự án 2015

Số hiệu: 4095/BKHĐT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Đỗ Nhất Hoàng
Ngày ban hành: 24/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B K HOẠCH VÀ ĐU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4095/BKHĐT-ĐTNN
V/v góp ý mục tiêu dự án của Chi nhánh Công ty TNHH Emivest Việt Nam

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2015

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1758/KHĐT-ĐTNN ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và hồ sơ kèm theo đề nghị góp ý kiến về nghề kinh doanh và mục tiêu dự án của Chi nhánh Công ty TNHH Emivest Việt Nam tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật Doanh nghiệp số 2005, “chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 60 Luật Đầu tư s 2005, Nhà đầu tư được trực tiếp hoặc thông qua đại lý đ tiêu thụ sản phẩm tại Việt Nam mà không bị giới hạn về địa bàn tiêu thụ; được làm đại lý tiêu thụ sản phẩm cho các tổ chức, cá nhân khác có cùng loại sản phẩm sản xuất tại Việt Nam.

Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 471043000005 chứng nhận lần đầu ngày 04 tháng 12 năm 2006, chứng nhận thay đổi lần thứ 10 ngày 12 tháng 11 năm 2014, y ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã cho phép Công ty TNHH Emivest Việt Nam đầu tư trại p trứng gà, vịt và trại sản xuất gà, vịt giống; giao nuôi gia công gà, vịt thịt, gà, vịt ging và gà, vịt đẻ ly trứng, giao gia công ấp trứng gà, trứng vịt; giao gia công, chế biến thịt gà, thịt vịt đ cung cấp các sản phm gia cầm sạch cho thị trường, giao gia công chế biến heo ging, heo thịt tại những địa đim nằm trong vùng quy hoạch phát trin chăn nuôi, thực hiện quyền nhập khẩu (không thực hiện quyn phân phi) các hàng hóa dành cho thú y (mã HS kèm theo)”.

Theo đó, Chi nhánh Công ty TNHH Emivest Việt Nam tại Hà Nội “bán các sản phm do Công ty sản xut”; “giao gia công nuôi gà thịt và sản xuất trng gà”; “giao gia công chế biến thịt gà đ cung cấp các sản phm gia cầm sạch cho thị trường” là không trái với các quy định nêu trên.

Với mục tiêu nêu trên, đề nghị căn cứ ý kiến thẩm tra của Bộ Công Thương về việc đáp ứng các điều kiện đối vi ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện khi xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập chi nhánh.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
UBND thành phố Hà Nội;
-
Vụ GS&TĐĐT;
- Lưu: VT, Cục ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4095/BKHĐT-ĐTNN ngày 24/06/2015 ý kiến về nghề kinh doanh và mục tiêu dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.901

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.121.7
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!