Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4093/TCHQ-KTTT về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu vào khu chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4093/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 20/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 4093/TCHQ-KTTT
V/v không thu thuế GTGT

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2007

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Mitac Precision Technology Việt Nam
(KCN Quế Võ – Bắc Ninh)
- Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam
(KCN Phúc Điền – Hải Dương)
- Công ty TNHH Nibon Denkei Việt Nam
(206- Tòa nhà Techno – KCN Thăng Long – Đông Anh – HN)
- Công ty TNHH Tohoku Pioneer Việt Nam
(Lô G – KCN nomura – Hải Phòng)
- Công ty TNHH Fuhong Precision Component
(KCN ĐinhTrảm – Việt Yên – Bắc Giang)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn phản ánh của các doanh nghiệp gặp vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa nhập khẩu vào khu chế xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau;

Để kịp thời giải quyết vướng mắc nêu trên, ngày 19/06/2007,Tổng cục Hải quan có công văn đề nghị Tổng cục thuế có ý kiến về thuế GTGT đối với hàng hóa dịch vụ do các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan.

Ngày 13/07/2007, Tổng cục thuế có công văn số 5410/CS thông báo:

“ Tổng cục thuế đã dự thảo Quyết định đính chính Thông tư số 32/2007/TT-BTC; Thông tư bổ sung Thông tư số 32/2007/TT-BTC trong đó có hướng dẫn: “Hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp cho khu phi thuế quan” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT  và đang gửi tham gia ý kiến Vụ chính sách thuế, Vụ Pháp chế, Tổng cục Hải quan”.

Tổng cục Hải quan thông báo để các doanh nghiệp được biết và sẽ hướng dẫn các đơn vị thực hiện ngay sau khi có quyết định chính thức của Bộ Tài chính.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai
- Cục HQ Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Nội
- Lưu VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4093/TCHQ-KTTT về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu vào khu chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.263

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34