Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4017/VPCP-KTTH rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011 - 2015 của Petrolimex do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4017/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 05/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4017/VPCP-KTTH
V/v rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định của TTgCP phê duyệt Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2011 - 2015 của Petrolimex

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 3965/BCT-KH ngày 10 tháng 5 năm 2012 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011 - 2015 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex); Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan và Petrolimex giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011 - 2015 của Petrolimex, tập trung những nội dung về phạm vi và quy mô đầu tư, tái cấu trúc doanh nghiệp, hệ thống phân phối xăng dầu, quản lý chất lượng xăng dầu, thị trường và nguồn nhập khẩu, dự trữ lưu thông... và chỉnh lý các số liệu bảo đảm chính xác; trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 6 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, KHĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: KTN, ĐMDN, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). LT. 25

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4017/VPCP-KTTH rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011 - 2015 của Petrolimex do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.827
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145