Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 40/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 04/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế đối với tiền tài trợ từ công ty mẹ

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Công ty TNHH ACER Việt Nam 
 - Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 11/CV ngày 12/11/2005 của Công ty TNHH Acer Việt Nam kiến nghị về thuế đối với khoản tiền tài trợ từ công ty mẹ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật thuế GTGT, Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành; công văn số 1822 TC/TCT ngày 12/5/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chính sách thuế đối với khoản tiền tài trợ của doanh nghiệp, thì khoản tiền tài trợ bằng tiền từ Công ty mẹ tại nước ngoài trước ngày 01/01/2004 để hỗ trợ cho các hoạt động quảng cáo, tiếp thị của doanh nghiệp không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và không tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế TNDN. Đối với khoản tiền tài trợ để hỗ trợ cho các hoạt động khác ngoài hoạt động trên thì nộp thuế theo quy định hiện hành.

Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm kiểm tra hợp đồng tài trợ, căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để xác định rõ nội dung, mục đích sử dụng khoản tiền mà Công ty nhận được từ Công ty mẹ từ tháng 2/2000 đến tháng 12/2002 để hướng dẫn đơn vị hạch toán khoản thu này và thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định.

Kể từ ngày 1/1/2004 chính sách thuế đối với khoản tiền nhận được từ công ty nước ngoài thực hiện như hướng dẫn tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã có công văn số 4127/TCT-ĐTNN ngày 14/11/2005 hướng dẫn cụ thể một số khoản thu từ công ty mẹ ở nước ngoài tài trợ được xác định theo nguyên tắc: Đối với các khoản tài trợ mang tính hỗ trợ theo mục tiêu như để quảng cáo, khuyến mại không ràng buộc trách nhiệm của công ty ở Việt Nam phải thực hiện dịch vụ gì thì khoản tiền tài trợ này được tính vào thu nhập khác của Công ty ở Việt Nam. Đối với các khoản thanh toán của công ty mẹ có gắn với việc thực hiện các dịch vụ nhất định của công ty ở Việt Nam như bảo hành, bảo dưỡng sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm cho công ty mẹ hoặc quảng cáo tiếp thị sản phẩm cho công ty mẹ thì các khoản này công ty ở Việt Nam phải hạch toán vào doanh thu (kể cả trường hợp khoản chi này của công ty mẹ được gọi là tài trợ), tương ứng với doanh thu này các khoản chi được hạch toán vào chi phí theo chế độ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế, Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTNN (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 40/TCT-ĐTNN ngày 04/01/2006 của Tổng cục Thuế về việc thuế đối với khoản tiền tài trợ từ công ty mẹ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.033

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.41
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!