Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3994/TCT-TNCN năm 2015 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động hoán đổi cổ phiếu khi sáp nhập công ty do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3994/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lý Thị Hoài Hương
Ngày ban hành: 29/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3994/TCT-TNCN
V/v Chính sách thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Hưng Yên

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1990/CT-TNCN ngày 15/7/2015 của Cục Thuế Tỉnh Hưng Yên xin ý kiến chỉ đạo về chính sách thuế TNCN đối với hoạt động hoán đổi c phiếu khi sáp nhập công ty. Qua nghiên cứu nội dung công văn của Cục thuế và hồ sơ gửi kèm theo thì nội dung liên quan đến việc sáp nhập doanh nghiệp, thay đổi loại hình doanh nghiệp và nghĩa vụ thuế không chỉ của cá nhân mà cả pháp nhân, do đó, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị đnh số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn:

“Điều 9. Quy định chung về khai thuế, tính thuế

g) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đi với trường hợp chấm dứt hoạt động, chm dứt hợp đồng, chuyn đi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc t chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ bốn mươi lăm, k từ ngày phát sinh các trường hợp đó.

Điều 11. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

4. Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:

a) Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm hoặc khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời đim chấm dứt hoạt động kinh doanh, chm dứt hợp đng, chuyển đi hình thức sở hữu doanh nghiệp, t chức lại doanh nghiệp.”

Căn cứ những hướng dẫn nêu trên, liên quan đến việc sáp nhập, tái cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp thì doanh nghiệp có trách nhiệm gửi hồ sơ quyết toán đến cơ quan thuế. Do vậy, để xác định việc phát sinh thu nhập của cá nhân và t chức trong vụ việc nêu trên cũng như nghĩa vụ thuế liên quan đến cá nhân, t chức đó, đ nghị Cục Thuế tỉnh Hưng Yên kim tra việc quyết toán của đơn vị theo quy định của Luật Quản lý thuế. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị Cục Thuế tỉnh Hưng Yên tổng hợp vướng mắc, nêu quan đim đ xuất và báo cáo Tổng cục.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hưng Yên được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ CS;
- Lưu: VT, TNCN(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lý Thị Hoài Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3994/TCT-TNCN năm 2015 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động hoán đổi cổ phiếu khi sáp nhập công ty do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.270

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85