Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 397/BXD-HĐXD về thành lập Công ty TNHH Capitaland – Hoàng Thành do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 397/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Thọ Vinh
Ngày ban hành: 23/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 397/BXD–HĐXD
V/v thành lập Công ty TNHH  Capitaland – Hoàng Thành.

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành
Đ/c: 73 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 60-80/CV-HT ngày 17/9/2008 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành giải trình về dự án đầu tư tại lô đất CT-08 Khu đô thị Mỗ Lao – Hà Đông. Về việc này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 10/9/2008, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 375/BXD-HĐXD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội góp ý về hồ sơ xin thành lập Công ty TNHH Capitaland-Hoàng Thành. Những nội dung góp ý của Bộ Xây dựng là căn cứ theo các quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và các văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện Luật này, theo đó chủ đầu tư dự án “Capitaland-Hoàng Thành” là Công ty TNHH Capitaland - Hoàng Thành được thành lập bằng hình thức liên doanh giữa hai bên là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành (đối tác Việt Nam) với Công ty CVH Cayman 1 Limited, đảo Cayman (đối tác nước ngoài).

Như vậy, theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản thì vốn thuộc sở hữu của chủ đầu tư mới được thành lập (Công ty TNHH Capitaland - Hoàng Thành) phải là vốn thực có của Công ty này (do đối tác bên Việt Nam và bên nước ngoài góp vào) và phải được xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Theo hướng dẫn tại điểm 1.1.2 Phần I Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ, trường hợp số vốn được góp bằng tiền thì phải có văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập.

Trường hợp số vốn góp bằng tài sản, theo hướng dẫn tại điểm 1.1.3 Phần I của Thông tư này thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, cho thấy báo cáo tài chính theo giải trình của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hoàng Thành chỉ là khả năng tài chính của bên đối tác Việt Nam, không phải là vốn thực có để đầu tư cho dự án Capitaland - Hoàng Thành do Công ty TNHH Capitaland – Hoàng Thành làm chủ đầu tư. Do vậy, để đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, chủ đầu tư phải có văn bản cam kết điều chỉnh tăng vốn điều lệ thực hiện dự án để được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành giải trình cụ thể với Sở Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo UBND thành phố Hà Nội xem xét, quyết định việc cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập doanh nghiệp theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Sở KH và ĐT tp. Hà Nội (đ/biết),
- Lưu VP, HĐXD (VQT – 03).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG
VỤ QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 397/BXD-HĐXD về thành lập Công ty TNHH Capitaland – Hoàng Thành do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.108
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41