Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3957/BTC-TCHQ năm 2017 về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 3957/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 27/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3957/BTC-TCHQ
V/v chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH đóng tàu và cơ khí hàng hải Sài Gòn;
(Đ/c: KCN Đông Xuyên, P. Rạch Dừa, Bà Rịa-Vũng Tàu)
- Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

 

Trả lời công văn số 2212-16/SOFEL ngày 29/12/2016 của Công ty TNHH đóng tàu và cơ khí hàng hải Sài Gòn (Sofel) trình bày về vướng mắc khi Sofel chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài không hưởng chính sách doanh nghiệp chế xuất (DNCX) sang DNCX. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến thực hiện như sau:

1. Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 2, khoản 2 Điều 21 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; khoản 20 Điều 3 Luật thuế giá trị gia tăng; Điều 2, Điều 3, Điều 8 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Điều 3, Điều 4, Điều 11 Luật Thuế bảo vệ môi trường và quy định tại Điều 56, Điều 58, Điều 60 và khoản 2 Điều 78 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để chuyển đổi từ loại hình doanh nghiệp không hưởng chính sách DNCX sang DNCX thì Sofel thực hiện:

- Nộp báo cáo quyết toán năm 2016 cho Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư thuộc Cục Hải quan thành ph HChí Minh, trường hợp phải kiểm tra báo cáo quyết toán thì sẽ do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện:

- Nộp đầy đủ các khoản nợ thuế TTĐB, thuế BVMT, lệ phí và nợ phạt còn tồn đọng.

2. Sofel căn cứ quy định tại Điều 140 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để xác nhận đã nộp đầy đủ các khoản nợ thuế, lệ phí và nợ phạt còn tồn đọng cho cơ quan hải quan trước khi chuyển đổi từ loại hình doanh nghiệp không hưởng chính sách DNCX sang DNCX.

3. Sau khi đã thực hiện hướng dẫn tại điểm 1, điểm 2 trên đây, Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ Giấy phép đầu tư của Sofel để giải quyết thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với DNCX cho Sofel.

4. Để Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục quản lý hoạt động của Sofel thì Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin liên quan về Sofel cho Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu như thông tin về năng lực sản xuất, tình hình chấp hành pháp luật về hải quan, các thông tin khác thu thập được trong quá trình quản lý Sofel.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH đóng tàu và cơ khí hàng hải Sài Gòn, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCHQ (9b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3957/BTC-TCHQ năm 2017 về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


611
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10