Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3953/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 03/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3953/TCT-DNNN
V/v: Ưu đãi tiền thuê đất đối với DNNN chuyển sang Cty cổ phần

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số 768 CT/TH&DT ngày 18/8/2005 của Cục thuế tỉnh Nghệ An về việc ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển sang công ty cổ phần theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại các Điều 15, Điều 16 và Điều 18 – Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định, chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước thì việc ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất được thực hiện theo từng ngành nghề và từng địa bàn đầu tư cụ thể. Do đó:

1. Trường hợp doanh nghiệp nhà nước chuyển sang công ty cổ phần vừa có diện tích đất thuê để sản xuất (ngành nghề thuộc Danh mục A ban hành kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ) vừa có diện đích đất thuê để kinh doanh thương mại (ngành nghề không thuộc Danh mục A nêu trên) thì Công ty cổ phần chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất đối với phần diện tích đất thuê để sản xuất.

2. Trường hợp Công ty cổ phần có nhiều đơn vị hạch toán phụ thuộc thuê đất tại nhiều huyện thuộc các địa bàn khác nhau thuộc Danh mục B và Danh mục C ban hành kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ, Công ty có trụ sở chính đóng tại đô thị loại 2 thì việc ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất được thực hiện đối với từng diện tích thuê ở từng địa bàn cụ thể.

3. Số lương lao động để thực hiện ưu đãi đầu tư là số lao động thực tế bình quân trong năm theo quy định tại Thông tư số 08/1998/TT-LĐTBXH ngày 7/5/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Điều kiện về lao động để được hưởng ưu đãi đầu tư được xác định theo từng địa bàn quy định và bao gồm cả lao động của các đơn vị hạch toán phụ thuộc.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Nghệ An biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3953/TCT-DNNN ngày 03/11/2005 của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển sang công ty cổ phần theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.015

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!