Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3939/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 16/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3939/LĐTBXH-LĐVL
V/v Xin bổ sung danh sách lao động đến thời điểm cổ phần hoá

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội

Trả lời công văn số 2211/ĐMTTDM ngày 1/11/2004 của Quý Tổng công ty về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 7 Mục I (những quy định chung) của Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23/10/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ, thì danh sách lao động được mua cổ phần theo giá ưu đãi là danh sách lao động được lập tại thời điểm có quyết định của cơ quan có thẩm quyền quyết định cho doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá. Theo đó, nếu 2 kỹ sư xây dựng mà Tổng công ty đề nghị, được tuyển vào trước ngày 31/12/2003 thời điểm Quyết định số 1789/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá thì được mua cổ phần ưu đãi giảm giá theo quy định của Nghị định số 64/2002/NĐ-CP. Những kỹ sư đó không được mua cổ phần ưu đãi giảm giá nếu tuyển dụng sau ngày Quyết định trên. Tuy nhiên, họ có quyền được mua cổ phần theo giá không ưu đãi theo quy định tại Khoản 4 Điều 23 và Khoản 4, 5 Điều 24 của Nghị định 64/CP.

Đề nghị Quý Tổng công ty nghiên cứu kỹ hơn các văn bản để hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3939/LĐTBXH-LĐVL ngày 16/11/2004 ngày 16/11/2004 của Bộ lao động, Thương binh và xã hội về việc xin bổ sung danh sách lao động

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.731

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!