Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3933/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với việc hạch toán chi phí thưởng - hoa hồng trả cho đại lý bán đúng giá do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3933/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 23/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3933/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội
- Công ty CP Thông tin di động Hmobile
(Địa ch: S2 Chùa Bộc, quận Đng Đa, thành ph Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 39/CV-HMOBILE đề ngày 27/4/2015, công văn giải trình bổ sung số 42/CV-HMOBILE đề ngày 25/5/2015 của Công ty CP Thông tin di động HMOBILE (Công ty) và công văn số 46195/CT-HTr ngày 16/7/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc hạch toán chi phí thưởng - hoa hồng trả cho đại lý bán đúng giá. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điểm 2.19 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

“2.19. Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xut, kinh doanh vượt quá 10% tng số chi được trừ; đi với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá 15% trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập. Tng s chi được trừ không bao gồm các khoản chi khng chế quy định tại điểm này; đi với hoạt động thương mại, tng schi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hóa bán ra;

Các khoản chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới bị khng chế nêu trên không bao gồm hoa hồng môi giới bảo him theo quy định của pháp luật v kinh doanh bảo hiểm; hoa hồng trả cho các đại lý bán hàng đúng giá;”

- Điểm 2.19 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN bao gồm:

“2.19. Phần chi vượt quá 10% tổng s chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi h trợ tiếp thị, chi h trợ chi phí, chiết khu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá 15% tng số chi được trừ trong ba năm đu, k từ khi được thành lập. Tng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi khng chế quy định tại đim này; đi với hoạt động thương mại, tng s chi được trừ không bao gm giá mua của hàng hóa bán ra;

Các khoản chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới bị khống chế nêu trên không bao gm:

- Khoản hoa hồng môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; hoa hồng trả cho các đại lý bán hàng hóa, dịch vụ đúng giá.”

- Điểm 2.21 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN bao gồm:

“2.21. Phần chi vượt quá 15% tng s chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi htrợ tiếp thị, chi h trợ chi phí; chi cho, biếu, tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi khng chế quy định tại điểm này; đi với hoạt động thương mại, tng schi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hóa bán ra. Đi với hàng hóa nhập khu thì giá mua của hàng hóa bán ra bao gồm thuế nhập khu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có). Đối với hoạt động kinh doanh đặc thù như x s, trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược, casino thì tng chi phí được trừ không bao gồm chi phí trả thưởng.

Các khoản chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới bị khống chế nêu trên không bao gồm:

- Khoản hoa hồng bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo him; hoa hồng trả cho các đại lý bán hàng hóa, dịch vụ đúng giá.”

Theo báo cáo của Cục Thuế Hà Nội và Công ty CP Thông tin di động Hmobile, Công ty HMobile ký hợp đồng với các nhà phân phối, đại lý bán hàng cho người tiêu dùng theo đúng mệnh giá in sẵn trên thẻ cào và Công ty Hmobile căn cứ doanh số bán hàng sẽ trả cho nhà phân phối, đại lý khoản hoa hồng (thưởng) 1 % bằng hàng hóa.

Căn cứ các quy định nêu trên, nếu thực tế các nhà phân phối, đại lý bán hàng cho người tiêu dùng theo đúng mệnh giá in sẵn trên thẻ cào thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn s 46195/CT-HTr nêu trên, cụ thể: khoản hoa hồng (thưởng) cho các nhà phân phối, đại lý do bán hàng đúng giá được xác định là khoản chi phí hợp lý được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và không chịu mức khống chế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế và Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3933/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với việc hạch toán chi phí thưởng - hoa hồng trả cho đại lý bán đúng giá do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.280
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.211