Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3909/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế, hóa đơn đối với Công ty đang giải thể và đã quyết toán hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3909/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 22/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3909/TCT-CS
V/v chính sách thuế, hóa đơn

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hà Nội

Trả lời công văn số 43912/CT-HTr ngày 06/07/2015 của Cục Thuế TP.Hà Nội về việc chính sách thuế, hóa đơn đối với Công ty đang giải thể và đã quyết toán hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 3 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “3. Mức thuế sut 10 % áp dụng với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại mục II, phn A; Đim 1, 2 mục II, phần B Thông tư này.”

Căn cứ quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT.

Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ quy định nêu trên và trình bày của Cục Thuế TP.Hà Nội, Cục Thuế TP.Hà Nội đang kiểm tra để làm thủ tục để ra quyết định đóng mã số thuế cho Công ty, do đó đề nghị Cục Thuế thực hiện theo đúng quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP.Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
-
Vụ PC (BTC);
-
Vụ PC (TCT);
-
Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ T
RƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3909/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế, hóa đơn đối với Công ty đang giải thể và đã quyết toán hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.717

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123