Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3882 TCHQ/KTTT ngày 19/08/2004 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế cho doanh nghiệp trong thị trường nội địa nhận đặt gia công cho doanh nghiệp chế xuất

Số hiệu: 3882TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 19/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3882 TCHQ/KTTT
V/v hoàn thuế cho doanh nghiệp trong thị trường nội địa nhận đặt gia công cho DN chế xuất

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Sun Dance (VN)
Lô 72 đường số 1, Khu chế xuất Linh Trung 2, TP. Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 0204/XNK/04 ngày 2/4/2004 của Công ty TNHH Sun Dance VN về việc hoàn thuế cho doanh nghiệp trong thị trường nội địa nhận đặt gia công hàng hoá trong Khu chế xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Căn cứ Điều 40 Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ thì: “Quan hệ trao đổi hàng hoá giữa các doanh nghiệp trong thị trường nội địa với các doanh nghiệp chế xuất được coi là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu”.

2- Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Các Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993 và số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thông tư số 172/1998/TT/BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ thì:

- Hàng hoá từ thị trường trong nước đưa vào khu chế xuất và từ khu chế xuất đưa ra thị trường trong nước thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu, thuế nhập khẩu .

- Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được hoàn thuế tương ứng với tỷ lệ xuất khẩu thành phẩm.

Vì vậy, trường hợp các doanh nghiệp trong thị trường nội địa đưa hàng hoá vào doanh nghiệp chế xuất để thuê gia công sau đó nhập khẩu trở lại sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nhập khẩu đối với chi phí gia công như trường hợp đặt gia công ở nước ngoài. Khi các doanh nghiệp trong thị trường nội địa xuất khẩu hàng hoá sẽ được hoàn lại thuế nhập khẩu tương ứng với số nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu theo quy định tại điểm 1g, mục I Phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 nêu trên (kẻ cả phần nguyên liệu, vật tư do doanh nghiệp khu chế xuất cung cấp trong sản phẩm đã nộp thuế nhập khẩu khi nhập khẩu trở lại vào thị trường Việt Nam và sau đó xuất khẩu ra thị trường nước ngoài )

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Sun Dance (VN) được biết

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3882 TCHQ/KTTT ngày 19/08/2004 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế cho doanh nghiệp trong thị trường nội địa nhận đặt gia công cho doanh nghiệp chế xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.958

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179